Jak wybrać odpowiedni kierunek studiów?

Idąc na studia ma się określone nadzieje oraz cele z nimi związane. Większość po ich ukończeniu opuszcza mury uczelni i rozpoczyna pracę zawodową.

Jednak niektóre osoby, które są szczególnie zainteresowane jakąś tematyką i jest ona ich pasją, zostają na uczelni, kontynuując naukę na studiach wyższego stopnia, jak nazywa się bardziej oficjalnie studia doktoranckie. Na studiach tych zdobywają oni nie tylko dalszą wiedzę i prowadzą własne badania, ale tez przekazują ja studentom studiów licencjackich, czy magisterskich, gdyż prowadzą z nimi niektóre zajęcia. Studia doktoranckie to także dla wielu okazja do nauki i prowadzenia swoich badan za granica, gdyż bardzo często można wyjechać na jakiś czas, na przykład na pół roku w ramach wymiany na uczelnie zagraniczną. Jest to też szansa na zdobycie pierwszych cennych kontaktów naukowych oraz na doskonalenie znajomości języków obcych, które obecnie są praktycznie wymogiem w karierze naukowej i zresztą nie tylko w tym przypadku. Studia doktoranckie można podjąć w formie stacjonarnej (dziennej), najczęściej zaraz o ukończeniu studiów magisterskich, ale niektórzy łącza je z praca zawodową i uczęszczają na nie w trybie niestacjonarnym. Studia takie są pierwszym stopniem do rozpoczęcia kariery naukowej.

Bardzo dobrym pomysłem będą także studia po angielsku, zwłaszcza jeżeli studiujemy na kierunku specjalistycznym. Wówczas znajomość jeżyka angielskiego z uwzględnieniem naszego kierunku, to doskonały pomysł. Żeby podjąć studia doktoranckie i pomyślnie je ukończyć, trzeba też posiadać pewne zacięcie naukowe chęć odkrywania nowych rzeczy. Z tym bowiem wiążą się zresztą nie tylko same studia, ale też późniejsza praca naukowa na uczelni. Oczywiście praca na uczelni to nie jedyna ścieżka kariery po ukończeniu takich studiów, ale jest chyba ona najczęściej wybierana w takim przypadku. Późniejsza prace naukową lub prace poza uczelnią z pewnością ułatwi zdobycie podczas studiów doktoranckich jakichś dodatkowych uprawnień czy dobra znajomość języków. Ta ostatnie jest zresztą obecnie praktycznie koniecznością.