Co to właściwie jest elektrostymulacja mięśni?

Co to właściwie jest elektrostymulacja mięśni?

Z pewnością niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób elektronika zapewnia rodzaj stymulacji mięśni, który może być skuteczny w zwiększaniu wyników sportowych?

Aby zrozumieć ten fundamentalny aspekt działania elektrostymulacji, musimy najpierw zająć się podstawowymi związanymi z tym zasadami. W przeciwieństwie do tego, co wielu ludzi myślało przez długi czas, i czego niektóre z osób zaangażowanych w elektroterapię wciąż się uczą, nie ma magicznego prądu. Żaden rodzaj prądu nie ma szczególnej zdolności do poprawy stanu żywej tkanki. Wszystko, co może zrobić elektrostymulacja, to uruchomić naturalny proces stymulacji nerwów, na który włókna mięśniowe reagują mechanicznie wykonując pracę. EMS jest zatem tylko środkiem do nałożenia pracy na włókna mięśniowe, które z kolei rozwiną się w wyniku tej pracy. Ale faktem jest, że jeśli spowoduje to tylko niewielki procent włókien mięśniowych, nie możemy oczekiwać znacznego postępu mięśni w pracy mięśni. Chodzi zatem o to, aby użyć treningu EMS do obróbki maksymalnej liczby włókien, czyli tak głęboko w mięśniu, jak to możliwe. Podstawowym problemem elektrostymulacji jest więc próba pracy z maksymalną liczbą włókien mięśniowych. W praktyce dokładna stymulacja włókien oznacza użycie silnego sprzętu, którego prąd można zwiększyć. Ale zwiększony prąd elektryczny oznacza również ryzyko bólu i poparzenia. Korzystając z technologii bardzo podobnej do tej stosowanej przez najlepsze systemy telefonii komórkowej i dzisiejszych wysokiej jakości komponentów elektronicznych, możemy wygenerować optymalny impuls elektryczny.

Impuls ten zapewnia maksymalną skuteczność z maksymalnym bezpieczeństwem i komfortem dla pacjenta poprzez minimalizację liczby parametrów elektrycznych zawartych w impulsie.

W przypadku elektrostymulacji mięśni impulsy docierają w odpowiednie miejsce, sygnalizując skurcz. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://fitxpress.pl/ems-efekty-i-dzialanie/. Impulsy skierowane na układ nerwowy blokują przekazywanie sygnałów bólu docierających do rdzenia kręgowego i mózgu. Impulsy pobudzają również organizm do wytwarzania bardziej naturalnych substancji przeciwbólowych zwanych endorfinami.

Zdrowie