Jak stosować herbicydy w uprawach?

Jak stosować herbicydy w uprawach?

Ochrona roślin jest ważnym zadaniem, kiedy chcemy uzyskiwać wysokie plony. Trzeba zadbać o eliminację chwastów z upraw, można to robić na różnych etapach rozwoju rośliny.

Początkowe opryski można wykonywać jeszcze przed posiewem, tak, aby środki ochrony dostały się do nasion chwastów. Wówczas poprzez swoje działanie zwolnią ich rozwój, dzięki temu rośliny uprawne zyskają niezbędny czas do prawidłowego kiełkowania.

Czasem wysokie chwasty mogą zasłaniać słońce, a ich długie korzystnie będą pobierały z gleby większość wody.

Dlatego też warto stosować herbicydy na tym etapie, ale kiedy chwasty będą wyższe można powtórzyć opryski, dzięki czemu można je wyeliminować. Jednak chwasty nie są jednym problemem czasem może okazać się że rośliny zostaną zaatakowane przez grzyby, wówczas trzeba zastosować środki grzybobójcze. Mogą być to fungicydy kontaktowe, w których składniki aktywne rozwijają swoje właściwości grzybobójcze dopiero w miejscu zetknięcia. Fungicydy kontaktowe nie wnikają w roślinę, ale przylegają do powierzchni. Ma to tę wadę, że fungicyd może zostać zmyty przez deszcz lub sztuczne nawadnianie. Niektóre fungicydy wykorzystują związku siarki, która przenika do grzyba i wpływa na jego oddychanie, utlenia się również na powierzchni rośliny, a wytwarzany dwutlenek siarki hamuje kiełkowanie zarodników grzyba.

Nieorganiczne fungicydy to na przykład związki miedzi, z których uwalniane są jony miedzi.

Jony miedzi zapobiegają kiełkowaniu zarodników grzybów, ponieważ działają jak trucizny enzymatyczne. Rośliny mogą także zagrożone przez różnego rodzaju insekty, mogą one żywić się liść,mi rośliny czy też jaj łodygami. Wpływa to bardzo negatywnie na plony ponieważ roślina nie może się prawidłowo rozwijać. Wszystkie te środki spowodują że roślina będzie bardzo dobrze chroniona przed wszystkimi zagrożeniami, Z pewnością dzięki zastosowaniu odpowiednich środków można uzyskać lepsze plony, więcej dowiesz się tutaj chwasty rzepak.

Blog