Czym zajmują się komornicy?

Czym zajmują się komornicy?

Komornicy sądowi mogą zostać wykorzystani, gdy masz orzeczenie sądu w sprawie długu, za które nie zapłaciłeś zgodnie z nakazem.

Komornicy odwiedzą twój dom lub siedzibę firmy i spróbują sporządzić listę twoich towarów, mogą również zażądać zapłaty należnych pieniędzy. Możesz być w stanie umówić się na spłatę należności w ratach z wierzycielem, i warto z takiej możliwości skorzystać.

Czym zajmują się komornicy?

Jak komornicy odzyskują należności od dłużników

Jeśli nie zapłacisz odpowiedniej kwoty w wyznaczonym terminie, komornik wróci, aby usunąć towary wymienione w umowie dotyczącej towarów kontrolowanych i sprzeda je na licytacji komorniczej. Kwota, jaką uzyska się z tego tytułu, będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia, opłaty sądowe i za działania komornika. Jeśli masz orzeczenie sądu okręgowego dotyczące długu i nie płacisz zgodnie z nakazem sądu, wierzyciel może wystąpić do sądu o wszczęcie egzekucji komorniczej. Ten nakaz upoważnia komornika do podjęcia próby przejęcia kontroli nad twoim mieniem, aby zachęcić cię do spłacenia tego, co jesteś winien.

Wierzyciel musi uiścić opłatę na rzecz sądu za wydanie takiego nakazu, jednak opłata ta zostanie doliczona do twojego zadłużenia. Komornik powinien powiadomić cię o wizycie z wyprzedzeniem, często możliwe jest zatrzymanie działań komorniczych, warto spróbować dojść do porozumienia z wierzycielem, rozłożyć płatności na raty. Kiedy składasz ofertę płatności w ratach, ważne jest, aby upewnić się, że oferowana kwota jest rozsądna i możesz sobie na nią pozwolić. Postaraj się dokonać płatności, nawet jeśli komornik nie zaakceptuje twojej oferty, możesz w ten sposób uniknąć licytacji komorniczej.

Więcej na temat działań, do których uprawniony jest komornik, znajdziesz na stronie https://komornik-zielinska.pl/. Komornicy mogą zabrać towary luksusowe, których nie potrzebujemy do codziennego życia, jak biżuteria, komputer, telewizor, tablet, samochód, nie mogą to być jednak przedmioty osobiste i niezbędne do normalnego życia, jak ubrania, pościel, lodówka, pralka, kuchenka, narzędzia, sprzęt do nauki i pracy, własność innych osób. Inne przedmioty mogą zostać zaplombowane i w konsekwencji usunięte z lokalu oraz sprzedane na licytacji komorniczej, pieniądze zostaną przekazane wierzycielom w ramach spłaty długów.

Blog