Jakie są obowiązki notariusza w procesie sporządzania aktu notarialnego?
Blog

Jakie są obowiązki notariusza w procesie sporządzania aktu notarialnego?

Notariusz pełni kluczową rolę w życiu prawnym społeczeństwa, zapewniając ważność i prawomocność dokumentów prawnych.Jednym z najważniejszych zadań notariusza jest sporządzanie aktów notarialnych, które mają istotne znaczenie dla strony umowy, jak i dla państwa. Rola notariusza Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, który ma za zadanie zapewnienie wiarygodności i bezpieczeństwa czynności prawnych. Jego działalność opiera się na przepisach…