wtorek, Wrzesień 28, 2021
Jak działa umowa na czas określony?
Biznes Blog

Jak działa umowa na czas określony?

Podstawową cechą umowy o pracę zawartej na czas określony jest postanowienie określające okres zatrudnienia pracownika. Niniejsza umowa zostaje zawarta w celu wykonania określonych zadań w określonym czasie. Umowa wygasa z mocy prawa w terminie wskazanym w umowie. Polskie prawo przewiduje, że okres zawiadomienia o umowach na czas określony jest stosunkowo krótki, gdyż co do zasady…